در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
چندانه - نیازمندی های رایگان کل کشور

چندانه - نیازمندی های رایگان کل کشور

تشخیص اعداد فارسی باکمک شبکه عصبی

تشخیص اعداد فارسی باکمک شبکه عصبی

آگهی متنی
تشخیص اعداد فارسی باکمک شبکه عصبی تشخیص اعداد فارسی باکمک شبکه عصبی تشخیص اعداد فارسی باکمک شبکه عصبی
  ثبت آگهی رایگان